• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Hytaý Çaý çaýy Guan inin

Düşündiriş:

Görnüşi:
Uzyn çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
BIO & NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
95 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Guan inin # 1 baglaň

Guan inin # 1-5 JPG baglaň

Guan inin # 2 baglaň

Guan inin # 2-5 JPG baglaň

Organiki galstuk Guan inin

Organiki galstuk Guan inin

Tie Guan inin, XIX asyrda Fujian welaýatynyň Anxi şäherinde dörän dürli hytaýly çaýdyr.Anksiniň dürli ýerlerinde öndürilen Tieguanyin gastronomiki aýratynlyklara eýe.

Tieguanyin gowrulyp, garry ýa-da gowrulan we gaty täze we ýaşyl bolup biler.Tieguanyin çaýynyň iki esasy görnüşi bar-adaty ýa-da çuan tong tieguan yin we döwrebap ýa-da qing xiang tieguanyin.Tieguanyin çaýynyň häzirki zaman görnüşleri gülli we kremli bellikler bilen açyk sary reňkde açyk zümrüd bar.Bu stil häzirki döwürde iň meşhur stil.Adaty galstuk guan yin has okislenýär we has bişirilýär.Smoothumşak, gowrulan we miweli bellikler we has agyr, has çylşyrymly ys.Tieguanyin köp tagam belliklerine eýe bolup biler-gowrulan, ýokumly, kremli, miweli, tagamly, bal, gül, täze, ösümlik we mineral.Adatça az bişirilen we okislenen çaý täze we ösümlik tagamyna eýe bolar.

Tie-Guan-inin, güýçli ys we çuňňur netijeler üçin ähli Oolong çaýlarynyň arasynda iň ýokary görnüşdir.Belli bir söz bar: gyzyl zolakly ýaşyl ýapraklar, ýedi basgançakdan soň hoşboý ys.

Galstuk-Guan inin Oolong çaýy'üç artykmaçlygy 1. Gara çaýyň arassalygy we ýumşaklygy;2, gök çaýyň täzeligi;3, Ysly çaýyň ysy.Çaýyň hazynasy, çaýyň şasy hasaplanýar.Köne aýdylyşy ýaly: gaçybatalga'tagamyny dadyp görüň, ilki hoşboý ys alyň.Çaý içýän adam üçin “Tie-Guan-Yin Oolong” çaýy paýhaslylygy we sazlaşygy alamatlandyrýan owadan we mukaddesdir.

“Gong-fu” stilini ýönekeýleşdirmek:

Takmynan 5-7 gram çaý ýapraklaryny gyzdyrylan çaý gabyna goýuň.120-150 ml suw ulanyň,

suw gaýnadyň we 203-e çenli sowadyň°F. leavesapraklary ýuwmak üçin gaty gysga infuziýadan başlaň.Içmek üçin ilkinji infuziýa takmynan 20-30 sekunt bolmaly.Her infuziýa bilen demleme wagtyny köpeldiň.Şol bir çaý ýapraklary 5-10 infuziýa arasynda islendik ýerde berer.

Uzyn çaý | Fujian | emiarym fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!