• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Hytaýdan Wulong çaý tozy

Düşündiriş:

Görnüşi:
Uzyn çaý
Şekil:
Poroşok
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

uzyn çaý tozy-1 JPG

Semiarym fermentlenen çaýa degişli bolan uzyn çaýyň has köp görnüşi bar we Hytaýda tapawutly aýratynlyklary bolan özboluşly çaý kategoriýasydyr.

Uzyn çaý, saýlamak, guratmak, titremek, gowurmak, hamyrlamak we gowurmak ýaly ajaýyp hilli çaýdyr.Oolong çaýy, Song dinastiýasynyň salgyt çaý aagondarha topundan we feniks tortundan emele gelip, takmynan 1725-nji ýylda (Çing neberesiniň ongongzheng döwründe) döredilipdir.Dadyp görenden soň, ýaňaklarda hoşboý ys we süýji tagam galdyrýar.Oolong çaýynyň farmakologiki täsiri ýagyň çüýremeginde, horlanmagynda we gözelliginde görkezilýär.Japanaponiýada "gözellik çaýy", "bedenterbiýe çaýy" diýilýär.Oolong çaýy, esasan, demirgazyk Fujian, günortadaky Fujian we Guangdong, Taýwanyň üç welaýatynda öndürilýän özboluşly hytaý çaýy.Siçuan, Hunan we beýleki welaýatlarda hem az mukdarda önümçilik bar.Uzyn çaý, esasan, Guangdong we Fujian welaýatlarynda içerki satuwdan başga-da Japanaponiýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Gonkong we Makao eksport edilýär we esasy önümçilik ýerleri Fujian welaýatynyň Anxi etrabydyr.

Oolong çaýynyň öňüsyrasy - Beýuan çaýy, Oolong çaýy 1000 ýyldan gowrak taryhy bolan Fujianda döräpdir.Beýuan çaýynyň gelip çykyşyny ilkinji bolup gören uzyn çaýyň emele gelmegi we ösüşi.Beýuan çaýy Fujianda iň irki salgyt çaýydyr, şeýle hem aýdym dinastiýasyndan soň iň meşhur çaýdyr, Beýuan çaý önümçilik ulgamynyň taryhy we nahar bişirmek we içmek ýazgylarynyň ondan gowrak görnüşi bar.Beýuan, Fujianyň Jianou şäherindäki Finiks daglarynyň töweregindäki sebit, Tang neberesiniň ahyrynda çaý öndürýär.

Uzyn çaýda dört ýüz elli gowrak organiki himiki komponentler, kyrkdan gowrak görnüşli organiki däl mineral elementler bar.Çaýdaky organiki himiki düzüm we organiki däl mineral elementler köp iýmit maddalaryny we dermanlyk maddalary öz içine alýar.Organiki himiki komponentler esasan aşakdakylary öz içine alýar: çaý polifenollary, fitohimiki maddalar, beloklar, aminokislotalar, witaminler, pektinler, organiki kislotalar, lipopolisakkaridler, şeker, fermentler, pigmentler we ş.m.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!