• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Oolong Gara çaý Hytaý Gyzyl Oolong

Düşündiriş:

Görnüşi:
Uzyn çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
3G
Suwuň mukdary:
100ML
Temperatura:
95 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gyzyl Oolong # 1

Gyzyl uzyn # 1-5 JPG

Gyzyl Oolong # 2

Gyzyl-uzyn- # 2-4

Gyzyl uzyn çaý (Hong wu long) Hsinçu etrabynda ösýär.Fermentasiýa derejesiniň 85% -i sebäpli ýokary kaliý derejesi bolan likýor çykýar - we ýüregiň kadaly işlemegine kömek edýär, tiroid bezine we ýaralary bejerýän ýokary pektin derejesine täsir edýär.Gyzyl uzynlyk, ýokary gan basyşy bolan adamlar üçin örän peýdaly, sebäbi gan damarlaryny güýçlendirýär we gan basyşyny kadalaşdyrýar.Gyzyl uzynlyk ýokary diuretik täsire eýe bolup, bedenden toksinleri çykarýar.Gyzyl çaý gyjyndyrmany gaharlandyryp bilmedi we alimentar kanalda bozulan adamlara maslahat berilýär.Gyzyl reňkde gök we gara çaýyň iň gowy aýratynlyklaryny birleşdiriň.

Gyzyl uzynlyk 90% töweregi agyr okislenmegi başdan geçirýär, şonuň üçin oolong bilen açyk gara çaýyň arasynda inçe çyzykly uzyn çaýlar kategoriýasyna girýär.Şeýle çaýlary klassifikasiýa etmek we olaryň gara ýa-da uzyn çaý kategoriýalaryna goşulmalydygyny kesgitlemek kyn.Şeýle-de bolsa, bu aýratyn çaý adatça uzynlar üçin ulanylýan ekinlerden taýýarlanylandygy we önümçilik usulyna bir uzyn çaýa ýakynlygy sebäpli, ony uzyn diýip hasaplamak has ýerlikli boldy.

Bu çaýyň bir demi, vaniliň we balyň agdyklyk edýän yşaratly daş miwe belliklerini (şetdaly, alça) görkezer.Çuň okislenýän häsiýeti sebäpli bu çaý hasam garramak üçin amatlydyr;greathli ajaýyp uzynlar ýaly, bu çaý aňsatlyk bilen güýçlenýär, bu gök we gara çaýyň iň gowy aýratynlyklaryny özünde jemleýän çaýdyr.

“Red Oolong” miwe kompotunyň, kädi pirogynyň we guradylan gülleriň bir bölegi bolan tekiz, deňagramly, ýumşak süýji, baý, ýöne gaty batyrgaý tagam profilini hödürleýär.Kubokda biskwit, ýyly çörek, bal toýy, ýabany gül baly, kakao, erik we lişe ýaly köp gatlak bar.

Uzyn çaý | Taýwan i emiarym fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!