• sahypa_banner

Şahadatnamalar

w26

ISO22000: 2018 / HACCP

Iýmit howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy ISO22000: 2018-Iýmit zynjyryndaky (HACCP esasly) islendik gurama üçin talaplar we aşakdaky tehniki talaplar: CNCA / CTS 0027-2008A (CCAA 0017-2014); Gök çaýyň gaplanylyşy, ak çaý, gara çaý, gara çaý, uzyn çaý, gül çaýy, ösümlik çaýy we çaý çaýyny gaýtadan işlemek, tagamly çaý we gök çaý tozy

HACCP ulgamy

GB / T 27341-2009 Howp derňewi we kritiki gözegçilik nokady (HACCP) Azyk gaýtadan işleýän zawod üçin umumy talaplar berjaý edilendigi üçin şahadatnama berildi.

GB 14881-2013 Azyk önümçiliginiň howpunyň derňewi we kritiki gözegçilik nokady (HACCP) üçin goşmaça talaplar V1.0 üçin umumy arassaçylyk düzgüni

HACCP ulgamy aşakdaky sebitde ulanylýar:

Gök çaý, ak çaý, gara çaý, gara çaý, uzyn çaý, gül çaýy we ösümlik çaýy; garylan çaý we çaý poroşoklaryny gaýtadan işlemek.

w27
w28

Organic Organic

NASAA Organiki we biodinamiki standartyna laýyklykda kepillendirildi

Akkreditator: IOAS (Reg #: 11) - ISO / IEC 17065 we EUB deňligi

Ulanyş meýdany: D kategoriýa: Iýmit hökmünde ulanmak üçin gaýtadan işlenen oba hojalyk önümleri

EUB ykrar edilen şahadatnama organy: CN-BIO-119

Geňeşiň Düzgünnamasyna (EC) 834/2007 29-njy madda (1) we (EC) 889/2008

Bu resminama, operatoryň (o, operatorlar topary - Goşmaça serediň) Düzgünnamanyň talaplaryna laýyk gelýändigini tassyklamak üçin Düzgünnama (EUB) 2018/848 laýyklykda berildi.

Rainagyş tokaýlygy

Rainagyş tokaý bileleşigi, ýerden peýdalanmak tejribesini, iş tejribesini we sarp edijiniň özüni alyp barşyny üýtgetmek arkaly biodürlüligi gorap saklamak we durnukly ýaşaýyş üpjünçiligini üpjün etmek üçin işleýär.Uly köpmilletli korporasiýalardan başlap, kiçi, jemgyýetçilik esasly kooperatiwlere çenli, dünýädäki işewürleri we sarp edijileri jogapkärçilikli öndürilen önümleri we hyzmatlary dünýä bazaryna çykarmak tagallalaryna çekýäris.

w29
w30

FDA

FDA şahadatnamasy önümiň kadalaşdyryjy ýa-da marketing ýagdaýy barada maglumatlary öz içine alýan resminama.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!