• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Meşhur Hytaý Gara Çaý Kimen Gara Çaý Mao Feng

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gara çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
Bio däl
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
95-100 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1-nji synp Kimen

Kimen Gara 1-4 JPG

2-nji synp Kimen

Kimen Gara 2-4 JPG

3-nji synp

Kimen Gara synp 3-4 JPG

4-nji synp Kimen

Kimen Gara 4-4 JPG

Kimen Mao Feng

Kimen Gara Mao Feng-4 JPG

Bu, Anhui welaýatynyň Huangshan etrabynda ýygnan ýokary derejeli Kimen (şeýle hem Keemun), kimen gara çaýy Hytaýyň iň meşhur gara çaýlarynyň biridir we günbatarda ýüz ýyldan gowrak wagt bäri ulanylýar.Bu şöhrat gowy mynasyp we Anhui şäheriniň Huangshan sebitine mahsus bolan Huangshan mao feng üýtgeşik we ideal ösýän şertlerden alnan.

Kimen Gara çaý içmekden lezzet alýar, hiç haçan içgysgynç däl, süýji gülli bellikler bilen süýji, şokolad we malt çaý çorbasyny demleýär.Ösümlik süýjüligi bilen gapma-garşy däl-de, gül tagamy ony hasam güýçlendirýär we bu ajaýyp çaýa çylşyrymlylygyň goşmaça ölçeglerini goşýar.

Keemun Hytaýyň meşhur gara çaýydyr.Ilkinji gezek XIX asyryň ahyrynda öndürilip, Günbatarda çalt meşhurlyk gazandy we häzirem birnäçe klassiki garyndylar üçin ulanylýar. Bu häsiýetli daş miwesi we ysynda azajyk tüsse bellikleri bolan ýeňil çaý, ýumşak, erbet, däl süýjüdirilmedik kakaony ýada salýan ajaýyp tagam.Keemunyň gül yslary we agaç bellikleri bar diýilýär.

Keemunyň käbir häsiýetli gül belliklerini beýleki gara çaýlar bilen deňeşdirilende geraniolyň has köp mukdary bilen baglanyşdyrmak bolar.Keemunyň köp görnüşleriniň arasynda iň meşhurlary Keemun Mao Fengdir.Beýlekilerden has ir ýygnalan we iki ýaprakly ýaprakly ýaprakly ýaprakly we beýleki Keemun çaýlaryndan has ýeňil we süýji bolýar.Esasan ýapraklary öz içine alýan we beýlekilerden has güýçli başga bir görnüş, Keemun Hao Ya.Günbatar bazarlary üçin hil boýunça Hao Ya A we Hao Ya B kategoriýalaryna bölünýär, öňküsi ikinjisinden birneme gowy.Ikisinde-de ep-esli güýçli tagam bar.Beýleki görnüşlere Gongfu çaý dabarasy üçin ýörite taýýarlananlar (Keemun Gongfu, ýa-da Congou) we has az ajy diýilýän irki bud görnüşi bolan Keemun Sin Ya degişlidir.

Gara çaý | Anhui lete Doly fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!