• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Oörite Oolong Feng Huang Feniks Dan Cong

Düşündiriş:

Görnüşi:
Uzyn çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
3G
Suwuň mukdary:
100ML
Temperatura:
95 ° C.
Wagt:
60 sekunt


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Fenghuang Dancong-5 JPG

Feng Huang Dan Cong, Guangdong welaýatynyň 'Feng Huang' dagyndan, täsin feniksiň adyny göterýän özboluşly çaý.Çygly howa, salkyn, belentlikdäki temperaturalar we örän oňat toprak bilen utgaşyp, Hytaýyň iň meşhur gara uzynlarynyň birine sebäp bolýar.Uzak wagt bäri Dancong oolongs meşhur Wuýişan Da Hong Paonyň kölegesinde.Bu üýtgeýär, Hytaýda bu çaý külüň içinde täzeden dörän feniks ýaly ýuwulýar.

Şetdaly ýa-da bişirilen süýji kartoşka ýaly süýji bişen miweleriň ýakymly ysy bilen häsiýetlendirilýär, bal bilen çalynan we çuňňur, agaçly, ýöne gülli owaz.Çaý ýapraklary uly we ýaprakly.Reňki birneme gyzyl reňkli goýy goňur reňkde.Bir gezek demlenenden soň, suwuk açyk altyn reňkdir.Ys orkide ýakymly ys berýär.Tagamy we gurluşy toprakly we tekiz.

Üsti uzyn goňur-ýaşyl ýaprak, spirallara bükülen, käsede bal tagamy we orkide gülleriniň ysy bilen parlak mämişi demini öndürýär.Dan Cong Oolong çaýy çylşyrymly önümçilik usullary bilen tanalýar.Hytaý dilinde "ýekeje çaý agajy" diýmek, Dan Cong Oolong çaýy şol bir çaý agajyndan gelýän çaý ýapraklaryndan ýasalýar we çaý taýýarlamagyň usuly bahar, tomus, güýz we gyş dürli pasyllaryna görä sazlanmalydyr.Şeýlelik bilen, bu görnüşli çaýy köp mukdarda öndürmek kyn.

Fenghuang Dancong çaýynyň nähili ýasalýandygy

Leavesapraklar saýlanylandan soň 6 prosesi başdan geçirerler: gün şöhlesiniň guramagy, howa çalmagy, otag temperaturasynyň okislenmegi, ýokary temperaturanyň okislenmegi we durnuklaşdyrylmagy, togalanmagy, maşyn guratmagy.Iň esasy, el bilen okislenmek, çaý ýapraklaryny bambuk süzgüçinde garyşdyrmak ýaly hereketleri öz içine alýar.Islendik geleňsizlik ýa-da tejribesiz işçi çaýy Langkaý ýa-da Şuixian derejesine çenli peseldip biler.

“Dan Cong Oolong” çaýyny ýygnandan we ýygnandan soň, guramak, togalanmak, fermentasiýa we gaýta-gaýta bişirmek 20 sagat dowam eder.Iň oňat Dan Cong Oolong çaýy güýçli ysly tagamly bolýar.

Oolong çaý ang Guangdong welaýaty | emiarym fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!