• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Hytaý çaýy mämişi pekoe ýumşak ýaprak ýaşyl OP

Düşündiriş:

Görnüşi: Gök çaý
Şekil: Boş ýaprak
Standart: BIO däl
Agramy: 5G
Suwuň mukdary: 350ML
Temperatura: 85 ° C.
Wagt: 3 minut

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Greenaşyl OP # 1

Gök çaý OP # 1-5 JPG

Greenaşyl OP # 2

Gök çaý OP # 2-5 JPG

Greenaşyl OP # 3

Gök çaý OP # 3-5 JPG

Greenaşyl OP # 4

Gök çaý OP # 4-5 JPG

Mämişi pekoe pecco diýip hem ýazylýar, ýa-da OP günbatar çaý söwdasynda gara çaýlaryň belli bir reanryny (apelsin pekoe grading) beýan etmek üçin ulanylýar.Hytaýdan gelip çykandygyna garamazdan, bu bahalandyryş adalgalary adatça Şri-Lankadan, Hindistandan we Hytaýdan başga ýurtlardan çaýlar üçin ulanylýar;umuman hytaý dilli ýurtlarda belli däl.Bahalandyryş ulgamy gaýtadan işlenen we guradylan gara çaý ýapraklarynyň ululygyna esaslanýar.

Çaý pudagy belli bir ululykdaky çaý ýapraklaryndan ybarat esasy, orta derejeli çaýy suratlandyrmak üçin mämişi pekoe adalgasyny ulanýar;muňa garamazdan, käbir sebitlerde (Demirgazyk Amerika ýaly) bu termini islendik umumy çaýyň beýany hökmünde ulanmak meşhurdyr (muňa garamazdan, sarp edijä köplenç çaýyň dürli görnüşi hökmünde häsiýetlendirilýär).Bu ulgamyň içinde iň ýokary baha alýan çaýlar täze çişliklerden (seçimlerden) alynýar.Munuň içine iň ýaş ýapraklaryň birnäçesi bilen birlikde ýaprak ýapragy hem girýär.Bahalandyrmak aýratyn ýapraklaryň we ýalpyldawuklaryň “ululygyna” esaslanýar, bu bolsa 8-den başlap ýörite mesleriň ekranlaryna düşmek ukyby bilen kesgitlenýär.-30 mesh.Bu, şeýle hem bahalandyryş ulgamynyň bir bölegi bolan her ýapragyň "bitewiligini" ýa-da döwülmegini kesgitleýär.Hilini kesgitlemek üçin ulanylýan ýeke-täk faktor bolmasa-da, ýapraklaryň ululygy we tutuşlygy çaýyň tagamyna, aýdyňlygyna we demleniş wagtyna iň uly täsir eder.

Şeýlelik bilen, Pekoe ak saçlar bilen örtülen ýaş ýapraklary aňladýar.Islendik pekoe çaýy bud we ilkinji iki ýapragy öz içine alyp biler we bu çaýyň iň ýokary derejesine degişlidir.Has ýokary derejeli “Orange Pekoe” diňe birinji ýapragy öz içine alar, “Gülli apelsin Pekoe” -niň hem pyntyklary bolar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!