• sahypa_banner

Çaý ekmek

Çaý Hytaýdan köp welaýatda öndürilýär, ýöne esasan günorta welaýatlarda jemlenýär. Umuman aýdylanda, Hytaýyň çaý öndürmek bölümini dört çaý sebitine bölmek bolar:

• Jiangbei çaý meýdany:

Bu Hytaýda iň demirgazykda çaý öndürýän sebitdir. Şandong, Anhui, demirgazyk Jiangsu, Henan, Şangxi we Jiangsu, taňze derýasynyň orta we aşaky akymlarynyň demirgazygynda ýerleşýär. Esasy önüm gök çaýdyr.

• Jiangnan çaý meýdany.

Bu Hytaýda çaý bazarynyň iň köp ýygnanýan ýeridir. Oňa Zhejiang, Anhui, Jiangsu, Jiangsu, Hubei, Hunan, Fujian we taňze derýasynyň merkezi we aşaky akymlarynyň günortasyndaky beýleki ýerler girýär. Has köp görnüşi bar. çaý, şol sanda gara çaý, gök çaý, uzyn çaý we ş.m. önümi hem gaty uly, ýokary hilli.

• Günorta Hytaý çaý meýdany.

Guiding dagynyň günortasynda, Guangdong, Guangxi, Hainan, Taýwan we beýleki ýerlerde çaý öndürýän ýer. Hytaýyň iň günorta çaý meýdany. Gara çaý öndürmek üçin esasan uzyn çaý.

• Günorta-Günbatar Çaý meýdany.

Hytaýyň günorta-günbataryndaky dürli welaýatlarda çaý öndürýär. Bu ýer çaý agaçlarynyň gözbaşydyr we geografiýa we howa çaý önümçiliginiň ösmegi üçin örän amatlydyr. Gök çaýyň we gapdal çaýyň iň uly önümçiligi.

w118

HUNAN Çaý Zawody

Baojing çaý bazasy

Çangşa çaý bazasy

Ueueýang çaý bazasy

Anhua çaý bazasy

Huping Mountain BIO-Organiki çaý bazasy212120

HUBEI Çaý Zawody

Enshi BIO-Organiki çaý bazasy212120

Yichang çaý bazasy

w119
w120

JEJIANG Çaý Zawody

Hangzhou çaý bazasy

Çaý çaýy

Uyauýao çaý bazasy

Anji BIO-Organiki çaý bazasy212120

NUNNAN Çaý Zawody

Puer çaý bazasy

Fengçing çaý bazasy

w121
w122

FUJIAN Çaý Zawody

Anxi çaý bazasy

GUIZHOU Çaý Zawody

Fenggang çaý bazasy

w123
q22

SIKUAN Çaý Zawody

Çaý çaý bazasy

GUANGXI JASMINE GÜL BAZAR PLERI

Asmasmin gül bazary

w124

Çaý bagymyz iki görnüşli öz-özüňi işlemek we kärhana bilen oba oba hyzmatdaşlygyny kabul edýär. Iki tarapdan, tutuş çaý möwsüminde, müşderiniň durnukly buýrugyna görä, durnuklylygyny üpjün etmek üçin ilkinji gezek iň gowy bahar çaýyny saklap bileris. uzak möhletli sargytlar

w125

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!