• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Organiki gara çaý muşdaklary Hytaý çaýlary

Düşündiriş:

Görnüşi: Gara çaý

Görnüşi: döwülen ýaprak

Standart: BIO

Agramy: 5G

Suwuň mukdary: 350ML

Temperatura: 95-100 ° C.

Wagt: 3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gara çaý janköýerleri-1 JPG

Fanningler, çaýyň ýokary döwülen ýaprak derejelerinden aýrylýan çaý bölejikleri.Örän ownuk bölejikler bilen örtülen tozanlar derejelendirilýär.Higherokarky synp çaýlary, tutuş çaýlardan has ýakymly bolup biler.Bu bahalar çaý haltalarynda hem ulanylýar.
Gara çaýlar, Camellia sinensisiniň täze çykan ýapraklaryny guramak, togalamak we guratmak prosesine tabyn etmek arkaly öndürilýär.Bu gaýtadan işlemek ýapragy oksidleýär we köp sanly ajaýyp ys we tagam elementleriniň emele gelmegine mümkinçilik berýär.Gara çaýlar ýumşak, gülli, biskwit, tüsse, çalt, hoşboý ysly we doly bedenli bolup biler.Gara çaýyň berkligi şeker, bal, limon, krem ​​we süýt goşulmagyna sebäp bolýar.Gara çaýlarda ýaşyl ýa-da ak çaýlardan has köp kofein bar bolsa-da, henizem bir käse kofe içeniňden az.

Çaýy bahalandyrmak ýapragyň ululygyna we çaýyň içine girýän ýapraklaryň görnüşlerine esaslanýar.Leafapragyň ululygy möhüm hil faktory bolsa-da, hiliň kepili däl.Adatça 4 sany esasy synp bar, ýapraklaryň ululygyna we gaýtadan işlemegiň usulyna esaslanýar.Olar Orange Pekoe (OP), Broken Orange Pekoe (BOP), fanerler we tozanlar.
Janköýerler, henizem ýaprakly çaý ýapragynyň inçe döwülen bölekleri.Çaý derejesiniň bu görnüşi çaýlarda ulanylýar.Çaýlaryň ýokary derejesi satylmak üçin ýygnanansoň, galan iň ownuk çaý bölekleri.Janköýerler, has ýokary hilli çaý öndürmek prosesinden ýüz öwürýärler.
Güýçli demi sebäpli Hindistanda we Günorta Aziýanyň beýleki ýerlerinde gaty meşhur.Çorbany demlemek üçin, ýapraklaryň kiçi göwrümi sebäpli infuzator ulanylýar.
Gara çaý örtükleri döwülen mämişi pekonyň ownuk, tekiz böleklerinden ýasalýar we çalt demlemek, güýçli tagamly, oňat reňkli çaýlary taýýarlamak üçin ulanylýar.

Gara çaý un ​​nanunnan lete Doly fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!