• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Tohumsyz suwsuzlandyrylan gyzyl hurma çaýlary

Düşündiriş:

Görnüşi:
Ösümlik çaýy
Şekil:
Miwe dilim
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gyzyl seneler sahypasy-5 JPG

“Superfoods Red hurma” çaýy, “jujubes çaýy” ýa-da “hong zao chai” diýlip hem tanalýar, ýüzlerçe ýyl bäri Hytaýda super iýmit içgisi hökmünde kabul edilýär.Gyzyl hurma listleri tagamly süýji, ýokumly maddalara baý, C witamini we şeker köp we kalsiý doldurmak, gany iýmitlendirmek, aňy köşeşdirmek we bagyry goramak üçin halk tonikasy hökmünde ulanylýar.

1, kalsiý: gyzyl hurma listlerinde osteoporozyň we ganazlygyň öňüni almak üçin möhüm bolan kalsiý we demir bar.Garry we menopauzaly aýallar köplenç osteoporozdan ejir çekýärler, ýetginjekler we ýetmezçilik edýän aýallar ganazlyga ýykgyn edýärler, şonuň üçin bu adamlar jujube tabletlerini iýmäge ýaramlydyr.

2, gany iýmitlendiriň: toniki gowy, berhiz bejergisi üçin gyzyl hurma listleri köplenç gyzyl hurma kagyzlaryny goşup, bedeni iýmitlendirip biler, gany iýmitlendirip biler we adatça gyzyl hurma kagyzlaryny ortaça iýip biler, beden peýdalydyr.

3, köşeşdiriň: adamlar bipolý bozulma ýüze çykanda, aglaýan rahatsyzlyk, rahatsyzlyk we beýleki alamatlar ýüze çykanda, gyzyl hurma sahypalaryny ortaça sarp etmek rahatlandyryjy, bagry rahatlandyrýan we depressiýanyň täsirini ýeňilleşdirip biler.

4, bagyry gora: adatça adamlar gyzyl hurmany ortaça iýýärler, bedeniň dürli peýdalary bar we bagyry goramagyň peýdalaryndan biridir.Sebäbi gyzyl hurma sahypalarynda fruktoza, glýukoza, şeýle hem oligosakkaridler we kislotaly polisakaridler bar, bularyň hemmesi bagryň neşe serişdeleriniň zeperlenmeginiň öňüni almak üçin bagryň üstünde hereket edip, bagyr öýjükleriniň täzelenmegine we bagyr zeperlenmeleriniň öňüni alyp biler.

Guradylan gyzyl hurma asyrlar boýy adaty hytaý lukmançylygynda ulanylýar.Stressi peseldýär, dynç almaga we gijelerine has gowy uklamaga kömek edýär.Adaty sowuk, üsgülewük we dümew bilen göreşmäge kömek edýär.Alma we gyzyl hurma, horlanmaga we içegäniň sagdyn bolmagyna kömek edýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!