• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Guradylan alma bölekleri Alma çaýyny kesdi

Düşündiriş:

Görnüşi:
Ösümlik çaýy
Şekil:
Miwe bölekleri
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Alma # 1

Kesilen Apple # 1-1 JPG

Alma # 2

Alma # 2-1 JPG

Alma # 3

Bahasy Apple # 3-1 JPG

Alma kaloriýasy az we beýlekiler, açlyk duýgusyny yzygiderli azaldýan iýmitdir.Köne iňlis nakyly "Günde alma lukmany uzaklaşdyrýar" diýilýär!Bu hakykat.
Alma çaýy bazarda düýbünden täze we bu günler saglyk üçin berýän peýdalary sebäpli köp meşhurlyk gazandy.Bu, semremek isleseňiz ýa-da diňe özüňizi gowy duýmak we gyşlarda sagdyn bolmak isleseňiz, ýyly we rahatlandyryjy içgidir.Täze almalary yzygiderli gara çaý we käbir ysly zatlar bilen demlemek arkaly taýýarlanýar.Elbetde, bu çaý beýleki çaýlar bilen deňeşdirilende taýýarlanmak üçin birneme köp wagt alýar, ýöne özboluşly tagamy wagtyňy we güýjüňi ýitirýär.Alma köp sanly zerur iýmitler we antioksidantlar bilen üpjün edilýär, bu bolsa olary bu planetanyň iň sagdyn miwelerinden birine öwürýär.
Alma çaýy, adaty gara çaý bilen birlikde täze almalary demlemegi we käbir ysly zatlary öz içine alýan çaýyň üýtgeşik görnüşidir.Bu çaý beýleki piwo önümlerine garanyňda taýýarlanmak üçin birneme köp wagt alsa-da, özboluşly tagamy bu tagallany ýerine ýetirýär.Alma köp iýmitlere we antioksidantlara eýe bolup, olary dünýäde iň meşhur miweleriň birine öwürýär.Şonuň üçin alma, çaý we ýokumly ysly zatlaryň birleşmeginiň saglyga täsir ediji bolmagy geň däldir.Mundan başga-da, alma güýzde möwsümde ajaýyp möwsümleýin içgini döredýär.
Alma çaýy immunitetini güýçlendirýän antioksidantlardan doly.Onda epitel öýjüklerini güýçlendirýän we immuniteti güýçlendirýän B6 witamini bar.
Bu içgi, Parkinson keseliniň döremegine sebäp bolan nerw öýjüklerini öndürýän dopamin döwmekde hem täsirli.Beýnimizdäki himiki asetilkolin, alma çaýyny ulanandan soň köpelip biler, bu bolsa has gowy konsentrasiýa, ýat we meseläni çözmek ukybyna sebäp bolup biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!