• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

NOP Bio Organiki Hytaý Oolong çaýy

Düşündiriş:

Görnüşi:
Uzyn çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Organiki Oolong

Organiki çaý, çaýyň iň ýokary hiliniň wekili bolan çaýyň bir görnüşidir, şonuň üçin organiki iýmit baýrak berýän guramanyň berk önümçilik we gaýtadan işlemek şahadatnamasyndan geçmeli.Organiki uzyn çaý, adaty ekiş we hapalanmaz önümleri öndürmek üçin gök çaý görnüşidir.Çaýyň saglyga ýetirýän täsirine has köp üns berilmegi bilen hapalanmaz, gök iýmit we organiki çaý önümleri öndürilýär.

Jemi we inçe çaýy organiki uzyn çaý gaýtadan işlemek, azyk önümleriniň arassaçylyk milli kanunyny we önümçilikde senagaty gaýtadan işlemegiň standartlaryny durmuşa geçirmeli.Täze ýapraklar güne guratmak, silkmek, öldürmek we gaplamak we çaý ýapraklary ýere degmezlik üçin arassa ak mata goýulýar.Organiki çaý plantasiýalaryndan we adaty çaý plantasiýalaryndan ýygnanan täze ýaprak materiallary gaýtadan işlemek üçin garylmaly däldir we iň gowusy, iki görnüşli çaý gaýtadan işlemegiň bir günde amala aşyrylmazlygydyr.Organiki uzyn çaýy gaýtadan işlemek diňe ýaşyl, salkyn ýaşyl, üýşmeleň ýaşyl we ş.m ýaly mehaniki, fiziki we tebigy fermentasiýa usullaryny ulanmaga mümkinçilik berýär.himiki taýdan sintezlenen iýmit goşundylaryny, reňklemegi, witaminleri we beýleki himiki maddalary ulanmagy we goşmagy gadagan ediň.Düzümi we gaýtadan işlemegi goldaýan ösümlik enjamlaryny gaýtadan işlemek ýerlikli bolmaly;Çaý önümleriniň kär derejesine, çig malyň dürlüligine, derejesine, ir, günortan, giç ýaşyl we ş.m. degişli gaýtadan işlemek prosedurasyna laýyklykdadurewe organiki uzyn çaý önümleriniň hilini üpjün etmek üçin tehnologiýa.Gaýtadan işleýän zawodlar gidroelektrik, gün energiýasy, biogaz we ş.m. ýaly täzelenýän energiýany ulanmaga synanyşmaly we çaýy gaýtadan işleýän zawodlar üçin esasy ýangyç hökmünde odun ulanmazlyga synanyşmaly.Täze ýaprak ýygnamagy dolandyrmakda we gaýtadan işlemekde enjamlar we mehaniki enjamlar çaý sebetleri, bambuk sebetleri we beýleki gurallar, mis, gurşun we beýleki maddalary mehaniki könelmeginden we ýyrtylmagyndan zyýanly maddalaryň çaý ýapraklarynyň hapalanmagynyň öňüni almaly.Hususan-da, çaý ýapraklaryny hamyrlamak we modellemek tehnikasy bilen hapalanmak, uzyn çaý tizligi gaplaýan maşyn, top çaý maşyn, gowurma we guradyjy maşyn we ş.m. poslamaýan polat enjamlaryny we azyk derejeli plastmassa önümlerini ulanmaga rugsat beriň.Gaýtadan işlenenden soň organiki çaý önümleriniň önümleri, mysal üçin çaý külü, köne sapaklar ýa-da çuňňur gaýtadan işlenenden soň galyndylar we ş.m. dogry işlenmeli we çaý bagy dökünleri üçin zyýansyz bejerilip bilner (kompost, ýokary temperatura fermentasiýasy).

Uzyn çaý | Fujian | emiarym fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!