• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Hytaý Oolong Çaý Jin Suan Oolong

Düşündiriş:

Görnüşi:
Uzyn çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
BIO & NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jin Suan Oolong

Jinxuan Oolong-4 JPG

Organiki Jin Suan

Organiki Jinxuan Oolong

Jin Suan Oolong, Taýwanda hökümet tarapyndan subsidirlenýän çaý gözleg stansiýasy (TRES) tarapyndan öndürilen gibrid görnüşdir we Tai Cha # 12 hökmünde hasaba alyndy.Taýwanyň sebit howasynda tebigy ýagdaýda ýüze çykýan "zyýan berijilerden" has güýçli immunitet almak üçin, hasyllylygy ýokarlandyrýan birneme ullakan ýaprak öndürmek üçin döredildi.Süýdüň ýa-da süýdüň tagamly häsiýetleri bilen tanalýar we has ýumşaklygy we ýumşak gurluşy bar.

Gao Şan Jin Suan Oolong ajaýyp serginlediji belent Süýt Oolong.Jin Suan ösdürip ýetişdirilen bu belentlik, Gais Şan el bilen saýlanan çaý, Meişanda 600-800 metr belentlikde meşhur Alişan milli sahna meýdançasynyň ýanynda ösdürilip ýetişdirilýär.Bu ösýän ýer, beýleki süýtli çaýlar bilen deňeşdirilende başga bir häsiýet berýär.Jin Suan ösdürip ýetişdirýän süýtli hoşboý ys, agyz we tagam görkezmek bilen bir hatarda, bu tagam has güýçli ýaşyl gül we täze ösümlik bellikleri bilen deňagramlaşdyrylýar.

Jinxuanyň ýapraklarynyň aýratynlygy galyň we näzik, çaý ýapraklary ýaşyl we ýalpyldawuk, tagamy arassa we ýylmanak, ýeňil süýtli we gülli hoşboý ysly, tagamy ýakymly ysly osmantus ýaly üýtgeşik, uzyn bilen gutarýar dowamly tagamlar.

Jin Suan Oolongy kiçijik çaýdan ýa-da gaiwandan peýdalanyp, gongfu stilinde demlemegi maslahat berýäris, ajaýyp aromatikany we birnäçe infuziýanyň üstünden çykýan üýtgeşik tagamlary bahalandyrmak üçin.Çaý çaýynyň üçden birini doldurmak üçin çaý ýapraklaryny goşuň we ýapraklaryny gysga suw bilen ýuwuň.Çaýkan suwy döküň, soňra gazany gyzgyn suw bilen dolduryň we çaýy 45 sekuntdan 1 minuta çenli dikeltmeli.Her dem alşyň üçin dik wagty 10-15 sekunt artdyryň.Uzyn çaýlaryň köpüsi bu görnüşde azyndan 6 gezek gaýtadan dikeldilip bilner.

Uzyn çaý | Taýwan i emiarym fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!