• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Guradylan Longan Pulp Guiyuan Gan miwesi

Düşündiriş:

Görnüşi:
Ösümlik çaýy
Şekil:
Miwe
Standart:
NON-BIO
Agramy:
3G
Suwuň mukdary:
250ML
Temperatura:
90 ° C.
Wagt:
3 ~ 5 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Guradylan Longan-5 JPG

“Guiyuan” ady bilen hem tanalýan Longan Hytaýyň günortasyndaky aýratyn miwedir.Şekere we köp görnüşli witaminlere baý we ýüregi we dalagy iýmitlendirmek, gany iýmitlendirmek we aňy köşeşdirmek täsirine eýe.Longan guradylan darçyna gaýtadan işlenýär.Elmydama gymmatly tonik hökmünde kabul edilýärdi.Guradylan longan çaý ýa-da süýji çorba ýasamak üçin, guradylan longan adaty tonikdir ýa-da göni iýilýär ýa-da çaý, çorba, şeker suwunyň tagamyny gowy ulanmak üçin ulanylýar.Heartüregi we gany iýmitlendirýär, aňy köşeşdirýär we ruhy düzedýär we möhüm toniki täsir edýär.Tebigatda yssy we sowuk konstitusiýasy bolan adamlar üçin amatly.

Guradylan uzyn witaminlere we fosforlara baý, dalak we beýni üçin peýdaly, şonuň üçin lukmançylykda hem ulanylýar.Şekeriň umumy mukdary köp we witaminlere, retinola we nikotin kislotasyna baýdyr.Mundan başga-da, düzüminde adam bedeni üçin zerur iýmit bolan çig belok, witaminler we organiki däl duzlar bar.

Esasy wezipe

Witaminlere we fosforlara baý, dalak we beýni üçin peýdaly, şonuň üçin lukmançylykda hem ulanylýar.

Garrylyga garşyLonganyň ekstrakty belli bir anti-radikal we öýjük funksiýasyny gowulandyrýar.Hytaýda garrylyga garşy ikinji ylmy konferensiýada käbir alymlar longanyň MAO-B inhibitor işjeňligi bilen garrylyga garşy iýmit bolup biljekdigini öňe sürdüler we longanyň garramaga garşy täsiriniň bardygyny tassykladylar.

Düwnük keseline garşy.Japanaponiýanyň Osaka şäherindäki adaty hytaý lukmançylygy instituty 800-den gowrak tebigy iýmit we derman serişdeleri boýunça rak keseline garşy synaglary geçirdi we uzyn etiň suwly infuziýasy ýatgynyň düwnük öýjüklerini 90% -den gowrak saklaýandygyny, bu bolsa 25% ýokarydygyny anyklady. rak keseline garşy himiýa terapiýasy derman blomisiniň gözegçilik toparyndan we rak keseline garşy derman winkristine deňeşdirilýär diýen ýaly.

Immunomodulýasiýa we intellektual ösüşi ösdürmek ýaly täsirleri bar.Bir tarapdan, Longan kliniki taýdan hytaý ösümlik dermanlary hökmünde ulanylýar, beýleki tarapdan bolsa "Gui uanuan Mealybug agyz suwuklygy", "Gui uanuan ösümlik çakyry", "Longan Jujube Ren Tranquilizer" çig mal hökmünde ulanylyp bilner. we beýleki saglygy goraýyş önümleri.Guradylan longan adaty tonikdir, ýa-da göni iýilýär, ýa-da çaý, çorba we şeker suwunyň tagamyny gowy ulanýar.Heartüregi we gany iýmitlendirip, aňy köşeşdirip, ruhy köşeşdirip biler, aç-açan iýmitlendiriji täsir edip, sowuk konstitusiýasy bolan adamlar üçin tebigatda yssydyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!