• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Sary sarymsak garpyz Ku Çiao çaýy

Düşündiriş:

Görnüşi:
Ösümlik çaýy
Şekil:
Tohum
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sary sarymsak garpyz-5 JPG

Tartary garga, Fagopyrumyň ekinleriniň biridir, görnüşleriniň ady Fagopyrum tataricum (L) Gaertn we iňlis ady Tartary garpyz.Tartar garpyz Hindistanda phapar, Nepalda tite phapar we Butanda bjo diýilýär.Hytaýda we Nepalda oňa ajy garga diýilýär.Tartar garpyz esasan Hytaýyň günortasynda, Hindistanda, günortada Gimalaý daglarynda, Nepalda, Butanda we Pakistanda ösdürilip ýetişdirilýär. Tartar garpyzyň däneleri beloklara, ýaglara, witaminlere we minerallara, şeýle hem rutin, kwercitin, we beýleki Gramineae ekinlerinde ýok flawonoidler.Şeýlelik bilen, Tartary garpyz, adamlar üçin ideal iýmit çeşmesi hasaplanýan ep-esli iýmit we dermanlyk gymmatlyklara eýedir.

Sary sarymsak garpyz çaýy C witamine we karotine baý, şeýle hem käbir flawonoidleri we fenoliki maddalary öz içine alýar, olar diňe bir bedeniň erkin radikallaryny arassalamak bilen çäklenmän, bedeniň antioksidant kuwwatyny ýokarlandyryp, adam dokuma öýjükleriniň işjeňligini ýokarlandyryp biler. bedeniň garramagynyň öňüni alyň, Sary Tartary garga çaýyna salgylanmany ýerine ýetiriň, garramagy haýalladyp biler.

Sary sarymsakly garpyz çaýy, rak keseliniň öňüni almak üçin sagdyn içgidir, sebäbi minerallara we aminokislotalara baý, şeýle hem köp mukdarda flawonoidleri we seleniň elementlerini öz içine alýar, bu maddalardan başga-da, ajaýyp anti-anti hem bar. resveratrolyň düwnük täsiri, bu maddalar beden öýjükleriniň hem düwnük keseliniň döremeginiň öňüni alyp biler we bedendäki rak öýjükleriniň täzeden döremeginiň öňüni alyp biler, olaryň düwnük keseliniň öňüni alyş we pallatiw täsiri bar.

Durmuşda has köp sary sarymsak garpyzy içiň, şeýle hem iýmit siňdirişe kömek edip, aşgazanyň we içegäniň iýmit siňdiriş ukybyny gowulaşdyryp biler, düzüminde adam aşgazan-içege peristaltisini ýokarlandyrmak üçin iýmit süýümi bar we adamyň aşgazan-içege çişmegine suw siňdirip biler, adamy gysgaldyp biler. içege wagty, adamyň alyş-çalşyny çaltlaşdyrmak üçin uly peýdalary bar.Sary garpyz B witamine baý, adamyň iýmit siňdiriş işini gowulandyrmak üçin bu maddanyň hem käbir peýdalary bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!