• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

WhiteB ak peony janköýerleri

Düşündiriş:

Görnüşi:
Ak çaý
Şekil:
Janköýerler
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ak reňkler-6

Ak çaý, mikro fermentlenen çaý, hytaý çaýlarynyň arasynda aýratyn hazyna.Taýýar çaý, esasan, kümüş we gar ýaly ak saçlardan doly bolany üçin atlandyrylýar.Hytaýda alty sany esasy çaý görnüşiniň biridir.
Ak çaý öldürilmezden ýa-da bükülmän gaýtadan işlenýär, ýöne diňe güne guradylandan ýa-da ýumşak otda gaýtadan işlenýär we saçlar, täze saçlar, sary-ýaşyl we açyk çorba reňki we açyk doly gülleriň we saçlaryň hil aýratynlyklaryna eýe. we süýji tagam.

Dihidromirisetin ýaly flawonoidlere baý ak çaý janköýerleri bagyry gorap biler, etanolyň metaboliti bolan asetaldegidiň zäherli däl maddalara çalt dargamagyny we bagyr öýjükleriniň zeperini azaldyp biler.Beýleki tarapdan, dihidromirisetin bagyr öýjüginiň zeperlenmegi netijesinde dörän serum laktat degidrojenaz işjeňliginiň ýokarlanmagyny gowulaşdyryp biler we bagyr M-öýjüklerinde kollagen süýümleriniň emele gelmeginiň öňüni alyp biler, şeýlelik bilen bagyry goramakda we etanolyň zeperini ep-esli azaltmakda rol oýnap biler. bagryň kadaly ýagdaýy çalt dikeldilmegi üçin bagyr.Şol bir wagtyň özünde, dihidromirisetiniň çalt başlanmagy we uzak wagtlap dowam etmegi, bagryň goragy we seresaplylygy üçin oňat önümdir.

Ak çaý | Fujian | emiarym fermentasiýa | Bahar we tomus • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!