• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Hytaý Garaňky çaý Puerh çaýy

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gara çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
3G
Suwuň mukdary:
250ML
Temperatura:
90 ° C.
Wagt:
3 ~ 5 minut

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Puerh çaý # 1

Puerh çaýy # 1-5

Puerh çaýy # 2

Puerh-Çaý- # 2-6

Puerh çaý # 3

Puerh-Çaý- # 3-5

Puerh çaýy # 4

Puerh-çaý- # 4-5

Bişen Puerh çaýy: fermentasiýadan soň nanunnanyň uly ýaprakly gün-gök maocanyň çig malyndan ýasalan boş çaýy we berk basylan çaýy aňladýar.Fermentasiýadan soň Pu-erh çaýy güýçli tagamly we ýumşak häsiýetli.Daş görnüşi goňur gyzyl, içki çorbanyň reňki gyzyl we açyk, ysy üýtgeşik we garry, tagamy ýumşak we süýji, ýaprak düýbi goňur gyzyl.

Fermentlenen "bişen çaý", adatça 2-3 ýyl saklanandan soň has gowy hile ýetip biler.Çaý ýüpek ýylmanak, ýumşak we baý, gündelik içmek üçin has amatly.Elbetde, gowy hilli bişen pu-erh çaýyňyz bar bolsa, bişen çaý hem gymmatlydyr we bişen pu-erh çaýynyň ysy ýaşy bilen hasam ýumşak we baýlaşar.

Bişen pu-erh çaýyny taýýarlamak prosesi:

Öldürmek - Dyzlamak - Guramak - Ottony nemlendirmek - Önümlere basmak - Guramak we suwsuzlanmak.Şeýle-de bolsa, önümçilik prosesinde tehniki mazmun aşa ýokary, temperatura we çyglylyk talaplaryndan başga-da, önümçilik gurşawyna, suwuň hiline, fermentasiýa tohumlaryna we ş.m. berk talaplar bar, bişen pu-erh çaýynyň prosesi tehnologiýasy çaý zawodlarynyň esasy syry.Häzirki wagtda ýokary hilli bişen çaýy köpçülikleýin öndürip bilýän öndürijiler az.

Bişen çaý hakykatdanam arassa we göni ýüpler, gyzyl we galyň çorba reňki, süýji, ýumşak we ýylmanak tagamy bilen tapawutlanýar, lotos ysy, jujube ysy we ginseng hoşboý ysy adamlary agzyna suw berýär.Şeýle özüne çekiji hile eýe bolmak üçin önümçilik prosesi tebigy taýdan ussatdyr.Mundan başga-da, çaý zawody önümçiligi milli iýmit arassaçylygy ülňülerine we “üýşmek fermentasiýasy” prosesine laýyklykda gurnaýar we kömelekleriň ösdürilip ýetişdirilmegine gözegçilik etmek üçin adaty proses esasynda köp sanly döwrebap synag enjamlaryny ulanýar, çyglylygy, temperatura gözegçiligi, öwrüm wagty we ş.m. üçin iň oňat maglumatlar bilen önümleriň partiýadan partiýa yzygiderliligini kepillendirip bolar ýaly.

 

Puerh çaýy un nanunnan ferment Fermentasiýadan soň | Bahar, tomus we güýz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!