• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Hytaý Tuo Cha Puerh Tuo Ça

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gara çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
3G
Suwuň mukdary:
250ML
Temperatura:
90 ° C.
Wagt:
3 ~ 5 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Puerh Tuo # 1

Gury ýaprak

Puerh Tuo # 2

Gury ýaprak

Puerh Tuo # 3

Gury ýaprak

 

Puerh Tuo çaýy, ýerden tegelek çörege we aşagyndan galyň diwarly gaba meňzeýär, ortasy konkaw, gaty üýtgeşik.Gök çaý Tuocha we Gara çaý Tuocha ýaly çig mallara baglylykda Tuochanyň dürli görnüşleri bar.Gök çaý tuocha has ýumşak gün guradylan gök çaýdan buglamak we basmak arkaly ýasalýar;gara çaý tuocha pu-erh çaýyndan, buglamak we basmak arkaly ýasalýar.

 

Puerh çaýy ýagly, birmeňzeş, çygly we ak saçlar bilen dykyz.Çaýyň dürli görnüşleri bar.Ruan Fu-nyň inging neberesiniň “Pu-erh çaýy” habaryna görä, “Pu-erh çaýy” fewral aýynda pistolet gaty gowy we ak bolanda, salgyt çaýy ýaly “Mao-tip” diýilýär;saýlanýar we buglanýar we ýapraklary az goýulýan we henizem ýumşak çaý tortlary diýilýär;mart we aprel aýlarynda ownuk doly çaý diýilýär;iýun we iýul aýlarynda däne gül çaýy diýilýär;berk we çaý diýilýän uly we tegelek;gyz çaý diýilýän kiçi we tegelek.

Taryhy taýdan nanunnan Tuo çaýy esasan iki kategoriýa bölünýär: biri çig tuo, bug we çygly, açyk çorbanyň reňki, baý we açyk hoşboý ysly, süýji we süýji häsiýetlerine eýe bolan gün-gök maocha bilen göni buglanýar we basylýar. esasan Hytaýyň ähli ýerlerine satylýar.Beýleki görnüşi, emeli fermentlenen Pu-erh boş çaýdan ýasalan bişen tuo, goňur gyzyl reňkde, çorbada gyzyl, tagamynda ýyly we süýji, tagamy pes we esasan Günbatar Europeewropa, Demirgazyk Amerika we eksport edilýär. Aziýanyň beýleki bölekleri.Tuçanyň iki görnüşiniň umumy häsiýetnamalary: görnüşi berk we inedördül, gowy reňk, dem alandan soň hoşboý ys we tagam, uzak we dowamly.

Puerh çaýy un nanunnan ferment Fermentasiýadan soň | Bahar, tomus we güýz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!