• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Nanunnan gara çaý Hong Song Zhen

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gara çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
Bio däl
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sosna iňňesi gara çaý-2 JPG

Hong Song Zhen, nanunnan gara çaýynyň bir görnüşi (gysgaça Dian Hong), nanunnanyň uly ýapragy bilen bir ýaprakly bir buddan ýasalýarDayezhong"bahar çaýy.Gury ýaprak, hatda bu çaýyň adyny alýan sosna iňňesi ýa-da aýdym-saz ýalydyr.Bu “Dian Hong” çaýy, ýöne “Fengqing Dian Hong” görnüşinden birneme tapawutlanýar.Songunnan Dian Hong ýaly görnüşli çaý bilen deňeşdirilende, Songzhenen doly ýaprakly gara çaý'gury ýapraklary has galyň we altyn uçlary birneme gyzyl reňkde bolýar.Çaý içilenden soň, çaý suwuklygy tebigy süýji tagam bilen has aýdyň bolýar, Dian Hong doly ýapragy bolsa has süýji, karamel ýaly tagamly bolýar.Bu çaýyň iň görnükli bölegi, daglardan süýji çeşme suwy ýaly arassa, arassa tagamydyr.Bu, Dian Hong bilen aňsat tanyşmak isleýänler we weteran çaý içýänler üçin has ýumşak görnüşden lezzet almak isleýänler üçin açyk gara çaý.

Tgury ýaprak, edil çaýyň adyny alýan sosna iňňesi ýa-da aýdym-saz ýaly, göni we göni.Karamel bellikleri, gaty ýumşak gara çaý bolan beýleki Dian Hong görnüşlerinden tapawutlylykda tebigy süýji tagam hödürleýär.

Tagamyň özi, ýagly we deňagramly Gara bal bilen süýji, ýöne bu çaýyň gurluşy hakykatdanam bu dünýäden daşda.Onuň ysy gül we miweli hoşboý ys, likýor açyk we açyk mämişi reňk, tagamy süýji süýji tagamy bilen köplenç tekiz we rahat, agzy rahat we ýakymly tagamly.

Dörediş usuly

Her 8 fl 212 üçin bir çaý çemçesi ýaprak ulanyň°F / 100°C suw, 3-5 minut dik.Süýt we şeker gerek däl, ýöne tagamyna goşup bolýar. 2 oz çaý, takmynan 20-25 käse çaý alarsyňyz.

Gara çaý un ​​nanunnan lete Doly fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!