• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Hytaýda gara çaý Gong Fu gara çaý

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gara çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
Bio däl
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gong Fu gara çaý # 1

GongFu gara çaý # 1-3 jpg

Gong Fu gara çaý # 2

GongFu gara çaý # 2-3 JPG

Gongfu gara çaý, demirgazyk Fujian welaýatynda dörän gara çaý taýýarlamagyň bir görnüşidir.Soňky döwürde Hytaýda gara çaýyň meşhurlygy bilen bu gaýtadan işlemek usuly çaý öndürýän welaýatlaryň köpüsine ýaýrady.Gongfu sözi "ussatlyk bilen" bir zady etmegi aňladýar.Gongfu gara çaýy gaýtadan işlemek, ýaprakda iň köp çykarmak üçin döredilen uzyn guramagy we okislenmegi öz içine alýar.Bu çaý göwnüňi ýykmaýar.Bal, gül we malt bellikleri bilen orta göwrümli.Ajaýyp dowamly.Bu çaý demlenende hem gaty bagyşlaýar, şonuň üçin itekläp bolýar.

Gong Fu, Kung Fu ýaly, hytaý termini bolup, belli bir ugurda tertip-düzgüni ýa-da okuwy aňladýar.Çaýlar bar bolsa, belli bir çaý taýýarlamak üçin zerur ussatlygy aňladýar.Çaýlaryň bu görnüşi, XIX asyrdan bäri Günbatarda Gong Fu adalgasyndan gelip çykýan Kongou çaýy hökmünde hem bellidir.Häzirki zaman terminologiýasynda adalga iň gowy many berlen many'Gong Fu'biziň pikirimizçe iňlis sözi bolar'senetçi'uly ussatlygy we bilimi talap edýän adaty usullary we usullary ulanmak bilen el bilen öndürilen çaýy görkezýär.

Içginiň goýy goňur reňki we ýakymsyz ysy bar.Tagamy gaty deňagramly we ýylmanak, gurak däl.Erbet we gülli bellikler, agaç gyrasy we kakao we gülüň kanagatlanarly uzyn görnüşi bar.Inçe, bükülen ýapraklar aýratyn karamelizirlenen şeker we şokolad bellikleri we uzyn kremli çuňňur baý gyzyl käsäni hödürleýär.

195-205 gradus temperaturada 8-12 unsiýa suw üçin takmynan 3 gram (tegelek çaý çemçesi) ulanyň.2-3 minut dik duruň.Leavesapraklary 2-3 dik bolmaly.

Gara çaý un ​​nanunnan lete Doly fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!