• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Baý Hao inin Zhen Ak kümüş iňňe

Düşündiriş:

Görnüşi:
Ak çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

WhiteB ak kümüş iňňe # 1

Ak kümüş iňňe # 1-5

Asmasmin Ak kümüş iňňe # 2

Ak kümüş iňňe # 2-5

Asmasmin Ak kümüş iňňe # 3

Ak kümüş iňňe # 3-5

Kümüş iňňe ýa-da Baý Hao inin Zhen ýa-da adatça diňe inin Zhen Hytaýyň ak çaý görnüşidir, ak çaýlaryň arasynda bu iň gymmat görnüş we iň gymmatly, sebäbi kamelýa sinensis zawodynyň diňe ýokarky bölekleri (ýaprak baldaklary) ulanylýar. çaý öndürmek üçin.Kümüş ujy ak çaýdan öndürilen asmasmin kümüş iňňesi, ýazyň başynda ýygnan çaý ösümliginiň ilkinji uçlaryndan we çaýlaryndan, çaý soňundan yasemin gülleri bilen ýeňil ys alýar we oňa näzik gül tagamyny berýär.Iň ýokary hilli yasemin çaýlary, bir gije çaý ýapraklarynyň bir aşagynda yasemin gülleriniň bir çüýşesini goýup, ysly bolýar, yasemin gülleri iň hoşboý ysly bolanda, ys alyş prosesinde köplenç birnäçe gezek çalşylýar.

Kümüş iňňe diýlip atlandyrylýan Baý Hao inin Zhen, ak çaý kategoriýasyna degişlidir.Çaýyň "gözelligi" we "çaýyň şasy" hökmünde bellidir .Silwer iňňesi fermentlenmeýär, täze ýapraklarda tebigy maddalary saklaýan we aminokislotalara, çaý polifenollara, witaminlere we tebigy baý çaýdyr. başga-da köp peýdaly maddalar.Gan damarlarynyň diwarlarynda ýygnanan holesterini aýyryp, bulaşyklygy we ýaglylygy aýyryp, bedende ýagyň ýygnanmagynyň öňüni alyp biler, şeýle hem iýmit siňdirişe kömek etmek üçin aşgazan suwunyň bölünip çykmagyna kömek edip biler, şeýlelik bilen has oňat täsir eder。

 

Täze ýapraklaryň çig malynyň hemmesi çaý çüýleri, taýýar çaýda öndürilen ak tüýli kümüş iňňe bolany üçin, görnüşi iňňelere meňzeýär, ak saçlar dykyz örtülýär, reňki kümüş ýaly ak, şonuň üçin ak saçlar kümüş iňňe diýilýär.Uzynlygy üç santimetr bolan iňňe görnüşli taýýar çaý, ak saçlar üçin örtülen çaý kümüşleri, kümüş, ýalpyldawuk we göze ýakymly.Döredilenden soň, ys täze, tagamy ýumşak we käsäniň peýza .y adamlary hem gyzyklandyrýar.Kubokda çaý demlemek, ýüzýän gül süýdünden doly şübheli ýagty çyranyň ak bulutlary bar, pyntyklar dur, täsin.

 

Ak çaý | Fujian | emiarym fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!