• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Hytaýda gara çaý OP boş ýaprak

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gara çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gara OP # 1

Gara çaý OP # 1-1 JPG

Gara OP # 2

Gara çaý OP # 2-1 JPG

Gara OP # 3

Gara çaý OP # 3-1 JPG

Gara OP # 4

Gara çaý OP # 4-1 JPG

OP diýip gysgaldylan Orange Pekoe, gara çaý belli bir çaý ýaly bolup biler, ýöne aslynda bu hindi gara çaýlaryny ýapraklarynyň ululygyna we hiline görä tertipleşdirmek ulgamy.Restoranda bir käse lezzet alandyklaryna ýa-da adyny öňem eşidenlerine garamazdan, çaý dünýäsine täze gelenleriň köpüsi Orange Pekoe tagamly gara çaý üçin ýalňyşýarlar.Aslynda, Orange Pekoe ýa-da OP derejesi, islendik ýaprakly gara çaýy diýen ýaly aňladyp biler.

Pyrtykal Pekoe mämişi tagamly çaýy, hatda mämişi-mis reňkini döredýän çaýy hem aňlatmaýar.Munuň ýerine Orange Pekoe, gara çaýyň belli bir derejesini aňladýar.“Orange Pekoe” sözleminiň gelip çykyşy belli däl.Bu adalga, çaý ösümlikleriniň pyntyklaryny görkezýän hytaý söz düzüminiň terjimesi bolup biler.Bu at, Gollandiýanyň Orange-Nassau öýünde, bütin Europeewropada çaý ýaýratmaga kömek eden Gollandiýanyň Gündogar Hindistan kompaniýasy bilen bilelikde dörän bolmagy mümkin.

Orange Pekoe diýip baha berilmegi henizem hiliň görkezijisidir we çaýyň ýokary derejeli çaýlar gaýtadan işlenenden soň galan tozan we böleklerden däl-de, tutuş ýapraklardan ybaratdygyny görkezýär.OP harplary bilen görkezilen Orange Pekoe, beýleki ýokary derejeli çaýlary öz içine alýan saýawan termini hökmünde hem düşünilip bilner.Umuman, Orange Pekoe ýa-da OP, çaýyň ýaprakdygyny we orta we ýokary hilli bolandygyny aňladýar.

OP gara çaýlarymyz, Hytaýyň gara çaýlarynyň hilini görkezýän iň adaty we adaty fermentlenen çaýlar bolan nanunnan welaýatyndan.Bu lezzetli çaýlary döretmek üçin diňe inçe altyn ýapraklary ulanyldy, ajaýyp tagamy, güýçli we hoşboý ysly reňkine eýe.Gara çaýyň tagamyna baha berýänleriň hemmesi üçin ajaýyp çaý.

Gara çaý un ​​nanunnan lete Doly fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!