• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Gülleýän çaý ýüregi söýýär

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gülleýän çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
90 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Heartüregi söý

Heartüregi söý

Fujian welaýatyndan eli şekilli ak çaý.Dem alanda ýapraklar ýuwaş-ýuwaşdan liliýanyň, amaranth gülüniň we yasemin gülleriniň açylmagy üçin açylýar.Onuň ysy uzak wagtlap dowam eden tagamly gurluşly we täze.Ilki bilen liliýa, soň bolsa amarant we yasemin açylýar.Ightagty,joşgunly we üýtgeşik, bu çaýyň içinde täze bişen sitrusyň bellikleri bar.Lighteňil

altyn käse, tagamy gülüň ysy bilen agzyňy ýuwýar we duýgularyňy oýarýar.Uzyn säherden ýa-da günden soň ajaýyp saýlama.

Hakynda:Gülleýän çaýlar ýa-da gülli çaýlar ajaýyp.Bu çaý toplary, ilkinji seredişde gaty göwnüňe bolmasa-da, gyzgyn suwa taşlansoň, çaý ýapraklarynyň ajaýyp güllerini görkezmek üçin gülleýär.Her top, her gül we ýapragy bir düwün bilen tikmek arkaly elde ýasalýar.Top gyzgyn suwa reaksiýa bereninde düwün boşadylýar, içindäki çylşyrymly tertibi görkezýär.Aýry-aýry gülli çaý topy ýasamak üçin ýarym sagat töweregi wagt alýar.

Dörediş:Elmydama täze gaýnadylan suw ulanyň.Tagamy ulanylýan çaýyň mukdaryna we näçe wagt saklanýandygyna baglylykda üýtgeýär.Uzyn = güýçli.Gaty uzak goýulsa, çaý hem ajy bolup biler.

Heartürek gülleýän söýgi:

1) Çaý: Ak çaý

2) Goşundylar: Ak çaý, yasemin gülleri, liliýa we amarant gülleri.

3) Ortaça agram: 7.5 gram

4) 1 kg agramy: 120-140 çaý topy

5): Kofeiniň düzümi: Pes

 

Infuziýa
Gury ýaprak

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!