• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Gülleýän çaý lili peri

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gülleýän çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
650ML
Temperatura:
90 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lili Peri

Lili Peri

Lili Peri gülleýän çaý, yasemin gülleri, globus amaranth we liliýa gülleri bilen ýokary hilli gök çaý bilen ýasalýar.Ys baý we özüne çekiji, tagamy güýçli we hoşboý ysly uzak dowam edýär.Çaýyň we gülüň tebigatynyň lezzetini lezzet alyp bilersiňiz.

Hakynda:Çaý şar gülleri, “Globe Amaranth”, “Lili”, “Marigolds”, “Rose” we “asmasmin” ýaly iň oňat gök çaý güllerinden we dürli ajaýyp iýilýän güllerden elde ýasalýar.Gülli çaý, ýaprakly çaýyň iň owadan we çeper täzeligi.Maşgala hojalygyndan gönüden-göni öndürilen ýokary hilli çaýlary we botanika önümlerini ulanyp, senetçilerimiz çaý ýapraklaryny we iýip bolýan gülleri aýratyn “çaý güllerimize” öwürýärler.Netijede antioksidantlara baý we GMO, holesterin we glýutensiz sagdyn, owadan çaý bolýar.Wizual haýran galdyryjy tejribe we arassa dynç alyş pursatyny hödürlemek.Güller we gök çaý ýapraklary aýna çaýyňyzyň içinde ýuwaş tans edýärkä.Biziň görnüşlerimiz tagamly we ýakymly ysly tagamlary özünde jemleýär, saýlanlaryňyza ökünmersiňiz.

Dörediş:1. Uzyn boýly aýna ýa-da aýna çaýdan 650ML gyzgyn suw ulanyň;2. Gülleýän çaýa taşlaň we güllemegine ýol beriň.4-5 minut gerek bolar.Güýçli tagamy halaýan bolsaňyz, has uzyn saklaň.3. Käbäňize guýuň, demläň we lezzet alyň;4. 3 diklige çenli, indiki infuziýalar üçin has köp wagt goşuň.

Lili Peri gülleýän çaý:

1) Çaý: Gök çaý
2) Goşundy: Gök çaý ýapraklary, asmasmin gülleri, Marigold gülleri, Globus amaranth gülleri, Karnasiýa gülleri, Lili gülleri,
Gül gülleri, kristantem gülleri, gül we miwe tagamlary
3) Ortaça agram: 7.5g / pc
4) 1 kg-da mukdar: 125-135 sany

Infuziýa 2
Çyg ýapragy 2
Gury ýaprak

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!