• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Organiki Long Jing BIO kepillendirilen Dragon Well

Düşündiriş:

Görnüşi:
Yaşyl çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
90 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Organiki uzynlyk # 1

Organiki uzynlyk # 1 JPG

Organiki uzynlyk # 2

Organiki uzynlyk # 2 JPG

Organiki uzynlyk # 3

Organiki uzynlyk # 3-5 JPG

Organiki uzynlyk # 4

Organiki uzynlyk # 4 JPG

Organiki uzyn jigimiz, BIO tarapyndan tassyklanan çaý plantasiýasyndan, organiki çaý ösdürip ýetişdirmekde himiki ýa-da pestisid ulanmaýar ýa-da zyýankeşlere gözegçilik etmek üçin hünär ulanmaýar.Organiki uzyn jingiň daşky görnüşi ýeterlik derejede gowy bolmasa-da, tagamy iň tebigy we ýakymly ys we tagam bolup galýar, iň esasysy, adam bedenleri üçin ebedi kesele sebäp boljak ýapraklarda zyýanly galyndy ýok.

Adatça, ilkinji hasylda uzak, mart aýynyň ahyryndan aprel aýynyň başyna çenli has ýumşak ösümlikler, has süýji, az ajy we täze baý tagam berýär.Çaý demlenende, owadan açyk sary käse berýär.Çaýyň ekologiki bolmagy sebäpli tagamy birneme üýtgäp biler we bu çaýa şahsy tagam berer.

Aagondarha guýusy, Mingqian döwründe ýazyň başynda ýygnalýan ýumşak budlardan we ýapraklardan ybarat bolup, baý, çorba we süýji infuziýa edýär.Longjing çaýyny taýýarlamak gaty berk;Adatça çaý bişirmek üçin demir gaplar ulanylýar we dürli temperatura we çyglylyga esaslanýan on silkmek, tutmak, gysmak, basmak, üwemek, sürtmek we zyňmak ýaly on usuly öz içine alýar.

Bu çaýyň özboluşly bir görnüşi bar: gyzgyn tokda ýokary hünärli şekillendirişiň netijesi, ýapragyň iç damary boýunça tekiz we ajaýyp tekizlenen.Pan otlamak ýa-da gowurmak diýlip atlandyrylýan bu amal, Hytaýda çaý ussalary tarapyndan ençeme asyrlap kämilleşdirildi.Çaýa özüne çekiji, ýakymly ys berýär.

Beýleki gök çaýlar ýaly, uzyn demlemek üçin, maslahat berýäris7-8 unsiýa suw üçin 3 gram ýaprak (tegelek çaý çemçesi) ulanmak.Suwuň temperaturasy 185-195 gradus F .;2 - 2,5 minut dik.Uzyn dik wagtlar, çaýyň içgisiniň ýokarlanmagy ýa-da "dişlenmegi" bilen has güýçli käse tagamyny, has ýakymly tagam berer.Leavesapraklary guradyň, gury goýuň we goşmaça diklik üçin saklaň.

Gök çaý he Zhejiang fer Nonfermentasiýa | Bahar, tomus we güýz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!